Ghazni

Phone:+93-799-040-522

E-mail: info.ghazni@gmail.comویــــب ســـایـــت غـــــزنــــی


جهان فعلاً در عصر تکنالوژی به سر می برد و همه دنیا مانند یک دهکده کوچک در فضای مجازی با هم نزدیک شده است. بنابر همین ضرورت و ارایه معلومات به ارتباط غزنی در قدم نخست مدت ها قبل در جدی 1386 اقدام به ساختن یک وبلاگ نمودیم تا باشد ازین طریق معلومات و اخبار غزنی را با هموطنان شریک بسازیم.

(www.wasayhilaman.blogfa.com)

بعد از مدتی وقتی استفاده از فیسبوک بین شهروندان کشور بیشتر رایج شد، یک صفحه بنام غزنی حدود سه سال قبل در فیسبوک جهت معرفی غزنی و غزنویان و اخبار مربوط غزنه ایجاد کردیم. بالاخره تصمیم به این شد تا برای اولین بار یک ویب سایت بنام غزنی و در مورد غزنی ثبت و ایجاد نمایم و این افتخار را هم نصیب شویم.
 (www.facebook.com/afghazni)

قابل ذکر است که برای ترویج فعالیت های فرهنگی و رسانه ای در غزنی یک نهاد فرهنگی بنام بنیاد فرهنگی مدنی غزنین نیز به همکاری جوانان و فرهنگیان غزنی در سال 1387 ایجاد نمودیم و نشریه بنام پیام سنایی هر ماه نیز به مدت دو سال به ابتکار همین بنیاد نشر گردید.

هدف اصلی ویب سایت غزنی معرفی تاریخ، فرهنگ و شخصیت های غزنه باستان بوده تا باشد منبع معتبر معلومات برای محققین و فرهنگیان کشور باشد. تا باشد زمینه تبادل افکار و معلومات را نیز بین دوستان فراهم سازد.

از تمام دوستان و خصوصاً غزنویان و فرهنگیان که به ارتباط غزنی معلومات و آثار دارند خواهشمندیم تا موضوعات و مطالب مربوط به غزنی را با ما شریک سازند تا از طریق ویب سایت نشر گردد و تعدادی زیاد مردم در داخل و خارج کشور از آن استفاده نمایند.

با احترام


عبدالواسع هیله من
مؤسس و بنیانگذار ویب سایت غزنی